ΔΝΤ: Σύσταση για συγκράτηση μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο

Να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση, τη στήριξη ευάλωτων – Κίνδυνοι από άνοδο τιμών ακινήτων, επιτοκίων, πληθωρισμού και από κλιματική αλλαγή

«Σωστό μείγμα πολιτικών» σε τρεις βασικούς πυλώνες συνέστησε ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την Ελλάδα Γονγκ Σικ Κανγκ μιλώντας διαδικτυακά σε δημοσιογράφους με αφορμή την ολοκλήρωση της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα.

Το ΔΝΤ θεωρεί τους μισθούς και τις συντάξεις του Δημοσίου υψηλούς, προτείνει πλεονάσματα 2%, βλέπει πληθωριστικούς κινδύνους, καθώς και πιθανούς κινδύνους λόγω των επιτοκίων.

Το ΔΝΤ βλέπει πληθωριστικούς κινδύνους σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία και της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, καθώς μπορεί να προκληθεί αύξηση στις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αλλά σε περίπτωση σοκ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

«Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αναμένουμε ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται εύρωστα φέτος και το επόμενο έτος κατά 2,5% και 2% αντίστοιχα» δήλωσε στην αρχή της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου ο Γ.Σ. Κανγκ.

Ομως, όπως αναφέρεται στη δήλωση του ΔΝΤ, η οικονομία αντιμετωπίζει μακροοικονομικές προκλήσεις εν μέσω της σημαντικής σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, του επίμονου δομικού πληθωρισμού και της αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που προκύπτουν από τη χαμηλή αποταμίευση των νοικοκυριών, το ακόμη χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και τις κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Προβλέψεις
Οπως επισημαίνεται, εξαιτίας των αρνητικών δημογραφικών προοπτικών, της λήξης του Next Generation EU (NGEU) το 2026 και της χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη θα μετριαστεί στο 1,25% μεσοπρόθεσμα, ενώ ο πληθωρισμός θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αναμένεται να μειωθεί στο 2% στο τέλος του 2025 καθώς οι πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό θα μειωθούν σταδιακά παρά τη συνεχή ομαλοποίηση στις τιμές τροφίμων και ενέργειας.

Το ΔΝΤ βλέπει πληθωριστικούς κινδύνους σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία και της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, καθώς μπορεί να προκληθεί αύξηση στις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αλλά σε περίπτωση σοκ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σχετικά με τα δημόσια οικονομικά ο Γ.Σ. Κανγκ σημείωσε ότι «το δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ έχει μειωθεί κάτω από το προ πανδημίας επίπεδο και οι κίνδυνοι χρηματοδότησης του χρέους περιορίζονται μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής δομής του χρέους».

Ομως, συνέστησε «συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση με το πρωτογενές πλεόνασμα να αυξάνεται στο 2,1% του ΑΕΠ το 2024 και να διατηρείται περίπου στο 2% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα για την επίτευξη καλής ισορροπίας μεταξύ της διασφάλισης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και της προώθησης περισσότερο βιώσιμης, πιο πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Τόνισε μάλιστα ότι ενόψει της λήξης της περιόδου χάριτος για το χρέος (το 2032) είναι σημαντική η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% του ΑΕΠ.

Το ΔΝΤ συστήνει επίσης συγκράτηση στις δαπάνες, ειδικά όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, τις οποίες θεωρεί ότι «εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες».

Ομως, το ΔΝΤ ενθαρρύνει να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν οι δαπάνες σε στοχευμένες κοινωνικές μεταβιβάσεις, υγεία και εκπαίδευση.

Τραπεζικό σύστημα
Οσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα ο Γ.Σ. Κανγκ δήλωσε ότι «παρέμεινε ανθεκτικό με τη βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών.

Η ποιότητα του ενεργητικού έχει βελτιωθεί με τη συνεχιζόμενη μείωση των δεικτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπάρχει άφθονη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και το τραπεζικό κεφάλαιο έχει ενισχυθεί με την αύξηση των τραπεζικών κερδών».

Ομως, συνέστησε ότι «καθώς βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλότερων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτοκίων, τυχόν πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τα πιστωτικά ανοίγματα θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται στενά.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε την ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων μακροπροληπτικής εποπτείας και ενεργητικής χρήσης τους για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έναντι των αναδυόμενων κινδύνων».

Μάλιστα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε συστάσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

«Συνιστούμε στην Τράπεζα της Ελλάδος να ενεργοποιήσει ένα θετικό ουδέτερο αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα (buffer) και να εισαγάγει μέτρα βασισμένα στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, όπως ανώτατα όρια αναλογίας δανείου προς την αξία και ανώτατα όρια αναλογίας εξυπηρέτησης του χρέους προς το εισόδημα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νοικοκυριών και για να περιοριστούν οι ευαλωτότητες του τραπεζικού συστήματος έναντι αναδυόμενων κινδύνων στο μέλλον».

Οπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του ΔΝΤ, η αντικατάσταση του TLTRO με ακριβότερη χρηματοδότηση από την αγορά μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις.

Συνέστησε προληπτική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διατηρούν άνετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, προτείνοντας, μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν τα προσωρινά αυξημένα κέρδη για τη δημιουργία buffers.

Επίσης συνέστησε συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση στον περαιτέρω εξορθολογισμό των κανονισμών για τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξόδου επιχειρήσεων, μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό από νέους, γυναίκες και ηλικιωμένους και ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος και των εξωδικαστικών διαδικασιών.

 

 

πηγη:in.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *